zdrowie

Olej nośnikiem zdrowia

rak aktywności fizycznej, prowadzą do osłabienia zdrowia, rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy, nadwagi oraz do pogorszenia nastroju, a nawet rozwoju depresji.